Menu Sluit

De juiste zorg op de juiste plek in Holmkwartier

Wonen met zorg dichtbij

Op de plek waar Holmkwartier gaat komen, krijgen mensen al jaren de best mogelijke zorg van Amstelring. Dat blijft straks zo. Niet alleen maken de huidige zorggebouwen Bornholm en Eijkenhove plaats voor appartementen waar zware zorg kan worden gegeven, wie zelfstandig wil wonen met ondersteuning dichtbij, vindt er ook een fijne plek.

Levensloopbestendige woningen met zorg dichtbij

Omdat senioren steeds ouder worden, groeit de vraag naar zorg. Wie thuis kan blijven wonen, doet dat het liefst zo lang mogelijk. Met mooie levensloopbestendige appartementen, en voorzieningen als een gezondheidscentrum en ontmoetingsruimtes gaat het normale leven in Holmkwartier zo lang mogelijk door. En mocht zelfstandig wonen niet meer gaan, omdat complexere zorg nodig is, dan is met Amstelrings verpleeghuiszorg thuis de overgang nooit groot.

 

Verpleeghuiszorg in je eigen huis

De huidige zorggebouwen van Woonzorgcentrum Bornholm voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom kiest Amstelring voor nieuwbouw. Niet als afgezonderd verpleeghuis, maar als zelfstandige appartementen, waar je thuis zware zorg krijgt als nodig, midden in een wijk waar ook anderen met veel plezier leven, wonen en werken. Hier voel je je als bewoner welkom, krijg je de zorg die je nodig hebt en blijf je deel uitmaken van de samenleving.


De menselijke maat in zorg

Holmkwartier kent straks huizen en appartementen waar je als nodig 24 uur per dag met hart voor zorg en aandacht wordt omringd. Eén van de appartementenblokken, het Parkblok, biedt woningen in een beschermde leefomgeving voor bewoners met dementie. In het andere appartementencomplex, het Tuinblok, zijn extra voorzieningen voor mensen met een lichamelijke aandoening. Hoewel er straks ruimte is voor zo'n 230 bewoners die zware zorg nodig hebben ligt de nadruk op de menselijke maat en kleinschalig wonen bij je eigen appartement. We zorgen voor een omgeving waarin je zoveel mogelijk woont en leeft zoals je gewend was. Waar je naasten welkom zijn. En waar je kunt zijn en blijven wie je bent.

Altijd een eigen appartement

Ook als je zwaardere zorg nodig hebt, woon je binnen Holmkwartier in je eigen appartement met een eigen voordeur. Voorzieningen als toezicht en alarmering zijn aanwezig, net als gemeenschappelijke ruimtes, waar de bewoners en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten. Alleen werken de zorgmedewerkers – een vertrouwd vast team – wijkgericht. Zij komen als het ware van buiten naar binnen en helpen ook de bewoners in de andere buurten van Bornholm en Hoofddorp. 

 

Het zorggebouw van de toekomst

Achter de schermen werken we druk aan de ontwikkeling van de zorggebouwen die in 2026 klaar moeten zijn. Inmiddels ligt er een eisenpakket waaraan de gebouwen moeten voldoen. Graag nemen we je mee in wat je straks ervaart als je in de nieuwe Amstelring-gebouwen komt.

 

Je bent net zo welkom als thuis

Van buiten zie je het meteen: dit is niet de typische buitenkant van een zorginstelling. Dit zijn gebouwen met een warme sfeer en een huiselijke uitstraling. Ze sluiten in architectuur mooi aan op de wijk en liggen midden in het groen. De entree nodigt uit om naar binnen te gaan. Overal in het gebouw voelt het goed. Niet alleen in de gemeenschappelijke ruimtes, maar ook in de gangen voel je de huiselijkheid. Met overal warme en rustige kleuren. De woonervaring van thuis is altijd dichtbij: alledaagse activiteiten als koken doen we gewoon in het zicht.

 

Je voelt je veilig en geborgen

De nieuwe zorggebouwen zijn op en top veilig. Drempels zijn er niet, het valgevaar wordt op allerlei manieren beperkt en als er brandgevaar dreigt, kun je ook als minder mobiele bewoner goed vluchten. Het gebouw vóélt ook veilig. Bewoners en zorgmedewerkers kunnen elkaar goed zien, overigens zonder dat dit afbreuk doet aan je privacy.

 

Je voelt je samen

Dat Holmkwartier een stukje Bornholm is en blijft, merk je ook in de nieuwe zorggebouwen. In de gemeenschappelijke ruimtes zoals theater-recreatiezaal en restaurant, zijn ook de Bornholmers van harte welkom. Om samen met bewoners en medewerkers een kop koffie te doen, om wellicht ’s avonds met het eigen koor te repeteren, om te vergaderen met de wijkcommissie. 

 

Nieuwsgierig naar de verdere zorgontwikkelingen in Holmkwartier? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Wie thuis kan blijven wonen, doet dat natuurlijk zo lang mogelijk. Holmkwartier biedt prachtige levensloopbestendige appartementen met zorgvoorzieningen dichtbij.