Menu Sluit
Bankje in een groen park

Openbare ruimte, water en groen in Holmkwartier

Hoe ziet de openbare ruimte van Holmwartier er straks uit?

Hoe zit het met het groen en de waterhuishouding? We zetten de belangrijkste plannen voor je op een rij.

Plein in hartje Holmkwartier

Een centraal gelegen plein vormt het hart van Holmkwartier. Het wordt autovrij en het is er prettig om te zijn. Er zijn plekken om in de zon te zitten, maar ook bomen en groen voor schaduw. Water speelt een bijzondere rol op het plein: waterfonteintjes maken het plein tot een heerlijke speelplek voor kinderen. Het water, de bomen en het groen hebben in warme zomers een aangenaam verkoelende werking.

Rond het plein staan verschillende gebouwen. Op de benedenverdieping is er ruimte voor voorzieningen zoals een gezondheidscentrum en convenience-faciliteiten. De voorzieningen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de hele wijk Bornholm. Zo is het plein een fijne plek voor geplande en onverwachte ontmoetingen.

In verbinding met de hele wijk

Vanuit het centrale plein zijn er vier straten die zorgen voor verbinding met de omgeving. De aangenaam vormgegeven straten voor voetgangers en fietsers hebben brede stoepen en mooie bomen. De openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen, dus bijvoorbeeld ook voor mensen in een rolstoel. Auto’s worden zoveel mogelijk uit het zicht geparkeerd. Lees meer over verkeer en parkeren.

 

Groene binnenhoven

Holmkwartier bestaat straks uit vier delen van bebouwing met ruimte voor zorggebouwen, appartementen en grondgebonden woningen (eengezinswoningen). De binnenzijde van elk van die bouwblokken richten we zo groen mogelijk in.

  • Bij de zorggebouwen van Amstelring bestaat het binnenhof uit een beschermde binnentuin. Hier kunnen bewoners van de zorggebouwen vrij bewegen, naar hartenlust tuinieren, van het zonnetje genieten of een praatje maken met de buren.
  • Bij de grondgebonden woningen bestaan de binnenhoven grotendeels uit de achtertuinen van de woningen. Naast de groene tuinen is hier plek voor bergingen en voor parkeren. We richten de binnenruimte groen in met plekken voor bomen en hagen als afscherming tussen woningen en tussen parkeervakken.
  • In het binnenhof van het appartementengebouw gebruiken we de ruimte om auto’s zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare ruimte te houden. We gaan voor groen! Als het kan, komt er een binnendek. Onder parkeer je en boven is een gezamenlijke buitenruimte voor de woningen rondom. De balkons van de woningen en de galerijen worden zo ontworpen dat er ook veel plek is voor groen.

Aandacht voor biodiversiteit

Bij de inrichting van de binnentuinen en groene openbare ruimte hebben we extra aandacht voor natuur en biodiversiteit. We sluiten goed aan op de huidige groene omgeving, zoals de waterzijde aan het Skagerrak en de brede groenstrook langs de Kruisweg.

In de binnentuinen van de zorggebouwen wordt de beplanting zeer divers met kruiden, vaste planten, (meerstammige) bomen en lage en hogere heesters. Ook de rest van Holmkwartier krijgt gevarieerde tuinen met bloeiende planten die het ecosysteem ondersteunen.

Om Holmkwartier ook een thuis voor diverse vogelsoorten te laten zijn, is het plan om in overleg met een stadsecoloog een speciale plek voor ze te maken. Hier kunnen schuilen, nesten bouwen en voedsel zoeken.

Ruimte voor water

Rond het oude verpleeghuis Bornholm was er altijd veel ruimte om water op te vangen. In de nieuwe opzet is het oppervlak voor wateropvang kleiner. We compenseren dit door bijvoorbeeld bestaand oppervlaktewater te vergroten, nieuw oppervlaktewater toe te voegen en wadi’s, groene greppels, of een (kleine) vijver in onze plannen op te nemen. Zo voorkomen we overbelasting van het riool tijdens stortbuien.