Menu Sluit

Veelgestelde vragen

Op de plek waar nu nog de zorggebouwen Bornholm en Eijkenhove van Amstelring staan, ontstaat straks Holmkwartier, een nieuw stukje van de wijk Bornholm in de gemeente Haarlemmermeer. Wat staat er allemaal te gebeuren? De meest gestelde vragen hebben we hier voor je op een rij gezet.

Wonen

 • Het maximale programma bestaat uit 260 zorgeenheden en 225 woningen.
 • De 260 zorgwoningen zijn naar verwachting hoofdzakelijk voor mensen met een lichamelijke of psychiatrische langdurige zorgvraag. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met dementie. De 225 woningen bestaan uit grondgebonden woningen en appartementen. Veel appartementen worden levensloopbestendig gebouwd. Omdat ze geen drempels en een grote badkamer hebben, kun je er ook blijven wonen als je zorg en ondersteuning nodig hebt. Met dit type woningen voegt Holmkwartier echt iets toe aan het huidige woningaanbod van Bornholm.
 • Amstelring sluit aan bij het gemeentelijk woonbeleid waar 30% sociaal, 20% middensegment en 50% vrije sector is opgenomen.
 • De verdeling huur- en koopwoningen is op dit moment nog niet bekend.
 • Amstelring start naar verwachting in 2023 met de bouw van de twee nieuwe woonzorgcentra. Daarna volgt de sloop van het huidige woonzorgcentrum Bornholm en volgt de bouw van de grondgebonden woningen en appartementen. De start van de bouw is onder andere afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure en het moment van de te verlenen bouwvergunning. Het duurt dus nog even voordat de woningen in de verhuur en/of verkoop gaan. Wij houden je via de nieuwsbrief graag op de hoogte wanneer wordt gestart met de verhuur en/of verkoop.
 • Amstelring vindt het belangrijk dat onze woonzorgcentra deel uit maken van de samenleving. Holmkwartier wordt een inclusieve buurt die in verbinding staat met de rest van de wijk. Er ontstaan door de variatie in woningen kansen om, als je dat wilt, langer in de wijk Bornholm te blijven wonen. Holmkwartier is straks een plek waar iedereen – jong en oud, single of samen, fit of minder valide, werkend of met pensioen – zich thuis voelt en waar ouderen die zorg nodig hebben langer deel uitmaken van het alledaagse leven.

Zorg

 • De 260 zorgwoningen zijn naar verwachting hoofdzakelijk voor mensen met een lichamelijke of psychiatrische langdurige zorgvraag. Bewoners van het huidige woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove vinden hier straks een prettige plek om te wonen. Daarnaast zijn er naar verwachting levensloopbestendige woningen waar Amstelring thuiszorg en verpleeghuiszorg kan bieden. Ten slotte is in verschillende gebouwen ruimte voor zorggerelateerde voorzieningen zoals bijvoorbeeld een fysiopraktijk, gezondheidscentrum en een tandarts.
 • Amstelring gaat dit verder onderzoeken / uitwerken. De wens is wel om de appartementen zoveel mogelijk levensloopbestendig te maken.
 • Lokale zorgprofessionals zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Holmkwartier. Bent u nog niet betrokken bij de plannen? Graag komen wij met u in contact via holmkwartier@amstelring.nl.
 • Dit hangt af van de gezondheidssituatie van de bewoners. Het idee is dat bewoners, indien nodig onder begeleiding, zowel de binnentuinen van Amstelring als de andere delen van het Holmkwartier kunnen bezoeken.
 • De precieze locaties zijn op dit moment nog niet bekend. Amstelring gaat na het ter inzage leggen van het bestemmingsplan het ontwerp van de zorggebouwen verder uitwerken. Wilt u meedenken over de leveranciersingangen of ervaart u op dit moment problemen? Graag komen wij met u in contact via info@holmkwartier.nl.
 • Het bestemmingsplan staat toe dat in de zorggebouwen onder meer ruimte komt voor ondergeschikte voorzieningen ten behoeve van het verenigingsleven, voorzieningen ten behoeve van gezondheidszorg en sociale en/of levensbeschouwelijke voorzieningen.

Ondernemen

 • Er is in verschillende gebouwen ruimte voor zorggerelateerde voorzieningen zoals bijvoorbeeld een fysiopraktijk, gezondheidscentrum en een tandarts. Daarnaast is er ruimte creatieve initiatieven. Bent u nog niet betrokken bij de plannen? Graag komen wij met u in contact via holmkwartier@amstelring.nl.
 • De voorzieningen mogen niet concurreren met de al aanwezigen voorzieningen. De functies in de zorggebouwen zullen in die zin ondersteunend zijn aan de zorg. Bewoners van het Holmkwartier kunnen gebruik maken van de winkel- en horecavoorzieningen waarover Bornholm al beschikt. In het stadsblok is ruimte voor maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld een fysiopraktijk, gezondheidscentrum en een tandarts.
 • Amstelring is een groot voorstander van voorzieningen waarmee Holmkwartier een bijdrage levert aan de hele wijk Bornholm. Met de gemeente Haarlemmermeer spreken we dan ook over maatschappelijke voorzieningen zoals een kinderdagverblijf.

Werken

 • Er zijn in de toekomst diverse mogelijkheden om een baan te vinden, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De twee nieuwe woonzorgcentra en mogelijk de levensloopbestendige appartementen zullen verschillende banen bieden.
 • Het zorgaanbod van Amstelring staat in het teken van vernieuwing. Wil je als zorgmedewerker bijblijven en meegroeien met de laatste zorgontwikkelingen? Dan vind je in Holmkwartier een inspirerende werkomgeving. Daarnaast kan het Holmkwartier een fijne werkplek zijn ook voor diegenen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 • Het duurt nog even voordat alle nieuwbouwplannen gerealiseerd zijn. Wel kun je nu al aan de slag bij zorgorganisatie Amstelring. Geïnteresseerd? Bel dan met onze HR-specialisten via +316 1871 8241 (maandag tot en met vrijdag 09-17 uur) of kijk op www.werkenbijamstelring.nl.

Planning

 • Amstelring start naar verwachting in 2023 met de bouw van de twee nieuwe woonzorgcentra. Daarna volgt de sloop van het huidige woonzorgcentrum Bornholm en volgt de bouw van de grondgebonden woningen en appartementen. De start van de bouw is onder andere afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure en het moment van de te verlenen bouwvergunning.
 • Amstelring is gestart op 8 april 2021 met een bewonersbijeenkomst. In de twee opvolgende verdiepingssessies op 1 juli 2021 en 6 juli 2021 is de input van omwonenden opgehaald ten aanzien van de functies in de gebouwen, inrichting openbare ruimte en de invulling van het groen. Het definitieve stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor de bestemmingsplanprocedure is op 17 februari 2022 gepresenteerd. Wij houden je via de nieuwsbrief graag op de hoogte wanneer en op welke manier kan worden meegedacht.
 • Op basis van de huidige planning ligt het bestemmingsplan eind mei 2022 ter inzage.

Bouwperiode

 • Amstelring minimaliseert de overlast voor de buurt tijdens de bouw. Amstelring heeft diverse onderzoeken uitgevoerd voor onder andere ecologie en verkeer om de effecten op de omgeving in kaart te brengen. Op deze manier nemen wij goed onderbouwde beslissingen. Bij het ontwerp hebben wij nadrukkelijk rekening gehouden met de omliggende omgeving. Dit heeft onder andere geresulteerd in lage bebouwing aan de kant van het Skagerrak en Engelsholm. Hogere bebouwing aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan.
 • Amstelring heeft zeker aandacht voor de omgeving en de omwonenden. We kiezen voor werk- en bouwmethodes die (geluids)overlast beperken voor de buurtbewoners. Ook zal er aandacht zijn voor het beperken van overlast door het bouwverkeer. Omwonenden informeren we vooraf over de (aanstaande) bouwwerkzaamheden en (tijdelijk, nieuwe) verkeerssituatie. Ook is de bouwplanning op www.holmkwartier.nl te volgen.
 • Amstelring en de gemeente Haarlemmermeer zullen hierbij nauw optrekken met omwonenden. Wij houden je via de nieuwsbrief graag op de hoogte wanneer en op welke manier kan worden meegedacht.
 • Bornholm en Eijkenhove voldoen niet meer. De gebouwen zijn verouderd, niet duurzaam en staat los van de wijk. De gebouwen zijn zo verouderd dat het bijna onmogelijk is deze aan te passen aan de steeds strengere eisen. Dit alles zorgt ervoor dat een renovatie niet geschikt is voor het realiseren van een inclusieve buurt.
 • Amstelring en de gemeente Haarlemmermeer zullen tijdens de bouw nauw optrekken met omwonenden. Het is op dit moment nog niet bekend of er een omgevingsmanager komt. Wij houden je via de nieuwsbrief graag op de hoogte wanneer en op welke manier kan worden meegedacht.
 • Er is op dit moment nog geen bouw- en ontsluitingsplan. Amstelring werkt na het ter inzage leggen van het bestemmingsplan het ontwerp van de zorggebouwen verder uit. Dit is dan ook een logisch moment om een dergelijk plan op te stellen.

Verkeer en vervoer

 • Naar schatting worden er tussen 446 en 506 parkeerplaatsen gemaakt. Het aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de definitieve invulling van het programma en de geldende parkeernorm bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Er moet worden voldaan aan de normen die gemeente Haarlemmermeer hanteert. In de openbare ruimte is gemaximaliseerd op 321 parkeerplaatsen. Amstelring en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken dat de overige benodigde parkeerplaatsen uit het zicht in/of onder gebouwen worden gerealiseerd. De verwachting is dat circa 125 – 185 parkeerplaatsen in/onder gebouwen worden gerealiseerd. De gemeente Haarlemmermeer rekent met een vaste parkeernorm per woning. De parkeernorm is afhankelijk van gebruik, typologie en prijsklasse. De huidige parkeernorm voor de woningen varieert van 0,6 parkeerplaatsen per zorgwoning tot 1,9 parkeerplaatsen voor een vrije sector appartement. Sociale woningen, woningen in het middensegment en grondgebonden hebben een lagere parkeernorm dan de parkeernorm van een vrije sector appartement. In de parkeernorm is rekening gehouden met gebruik van bewoners, bezoekers en personeel. De gemeentelijke parkeernorm is via de website van de gemeente Haarlemmermeer te raadplegen.
 • De gemeente Haarlemmermeer rekent met een vaste parkeernorm per woning. De parkeernorm is afhankelijk van gebruik, typologie en prijsklasse. De huidige parkeernorm voor de woningen varieert van 0,6 parkeerplaatsen per zorgwoning tot 1,9 parkeerplaatsen voor een vrije sector appartement. Sociale woningen, woningen in het middensegment en grondgebonden hebben een lagere parkeernorm dan de parkeernorm van een vrije sector appartement. In de parkeernorm is rekening gehouden met gebruik van bewoners, bezoekers en personeel. De gemeentelijke parkeernorm is via de website van de gemeente Haarlemmermeer te raadplegen.
 • Er is voor bewoners, bezoekers en personeel van het Tuinblok en Stadsblok een toegangsweg via het Skagerrak. Deze verbinding is al aanwezig. Er is voor bewoners van het Singelblok, Hofblok en Parkblok een toegangsweg via Engelsholm. De aanleg van deze verbinding is onderdeel van de bouw.
 • Op basis van de resultaten uit het verkeerskundig onderzoek is besloten geen directe verbinding te maken met de Kruisweg. Het kruispunt Houtwijkerveld is momenteel een aandachtspunt wat betreft veiligheid. Advies uit verkeerskundig onderzoek is dan ook om de nieuwe weg vanuit Holmkwartier richting dit kruispunt niet doorgaand te maken. Amstelring neemt dit advies over. Deze route is enkel beschikbaar voor nood- en hulpdiensten. Het is echter niet te voorkomen dat auto’s via Engelsholm het terrein verlaten en dan via het gelijknamige woonerf naar de Kruisweg rijden. Het verkeerskundig onderzoek laat zien dat dit niet waarschijnlijk is.
 • Amstelring wil het Holmkwartier goed ontsluiten. Daarom is het de voorkeur het gebied zowel aan de kant van het Skagerrak als via Engelsholm te ontsluiten.
 • Dit is volgens het verkeerskundig onderzoek geen wenselijke manier van ontsluiting. De Van Heuven Goedhartlaan is een belangrijke ontsluitingsweg voor heel Hoofddorp. Voor een extra ontsluiting van de Van Heuven Goedhartlaan naar het Holmkwartier is een extra stoplicht nodig op deze laan. Dit is niet wenselijk voor de doorstroming op de Van Heuven Goedhartlaan en tegelijkertijd de ontsluiting van heel Hoofddorp.
 • Dat is op dit moment nog niet bekend. Amstelring zal in overleg met omwonenden maatregelen nemen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Wij houden je via de nieuwsbrief graag op de hoogte wanneer hierover kan worden meegedacht.
 • De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de weg Skagerrak. Wij hebben het snelheidsprobleem bij de gemeente Haarlemmermeer onder de aandacht gebracht.
 • Amstelring is groot voorstander van een ov-verbinding in de directe omgeving van Holmkwartier. Het is aan de gemeente en haar samenwerkingspartners om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.
 • Ja. We hebben rekening gehouden met voldoende ruimte voor nood- en hulpdiensten.
 • Deze voet- en fietsverbinding blijft ongewijzigd.
 • Op basis van de geldende gemeentelijke parkeernorm zijn er voldoende parkeerplaatsen in het Holmkwartier beschikbaar voor bewoners, bezoekers en personeel. Toch kan het gebeuren dat een auto een bestaande woonwijk in rijdt en daar parkeert. Dit is toegestaan; het zijn allemaal openbare parkeerplaatsen en iedereen mag parkeren waar hij wil. Omdat er genoeg parkeerplaatsen gemaakt worden, is dit echter niet de verwachting.

Groen en natuur

 • De bomen gelegen op gemeentegrond, langs de sloot, blijven in de huidige plannen behouden.
 • De gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven dat op de locatie geen monumentale bomen aanwezig zijn.
 • Amstelring zorgt er graag voor dat het groen binnen Holmkwartier in verbinding staat met de directe omgeving. Het is echter ook noodzakelijk om voor dementerende ouderen een eigen, rustige groenomgeving te creëren. Amstelring zoekt hierin naar de juiste balans.
 • De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het groen in de openbare ruimte nadat deze (onder voorwaarden) wordt overgedragen aan de gemeente. Amstelring blijft sowieso verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen in de zorggebouwen.
 • De watergangen rondom de locatie blijven grotendeels behouden. Amstelring onderzoekt in hoeverre mitigerende maatregelen gedurende de bouw nodig zijn om de Kaapse eenden te behouden. Dit zijn maatregelen om een mogelijk nadelig effect op de eenden te voorkomen.

Nutsvoorzieningen

 • De bewoners van de grondgebonden woningen zullen hun container op gezette tijden aan de weg kunnen plaatsen. Het afval voor de zorgeenheden, appartementen en voorzieningen wordt centraal verzameld. De definitieve locaties van dergelijke punten worden op een later moment bepaald.
 • Ja, dat is wel de bedoeling. Amstelring, de gemeente Haarlemmermeer en Liander zijn in gesprek over verwijdering van het hogedrukgasontvangstation.

Overig

 • Op dit moment is dat nog niet bekend.
 • Nee, de grond is in eigendom van Amstelring.
 • Amstelring heeft ongeveer 19 m² grond gekocht van de gemeente Haarlemmermeer. Deze grond is aangekocht voor de realisatie van het Tuinblok. De publicatie van de verkoop is te raadplegen via www.overheid.nl (Gemeenteblad 2022, 47035).
 • Bij het ontwerp hebben wij nadrukkelijk rekening gehouden met de omliggende omgeving. Dit heeft onder andere geresulteerd in lage bebouwing aan de kant van het Skagerrak en Engelsholm. Hogere bebouwing aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan. De hoogte van de bebouwing is tijdens de informatieavond op 17 februari 2022 gepresenteerd. De presentatie is terug te vinden op www.holmkwartier.nl/publicaties-en-verslagen.
 • Het Holmkwartier biedt ruimte aan een Huis van de Buurt. Dit staat nog niet vast. Amstelring, gemeente Haarlemmermeer en omwonenden zullen komende jaren gezamenlijk kijken naar een aanvulling op de bestaande voorzieningen (zoals het wijkcentrum ’t Kattegat).
 • Het wijkcentrum ‘t Kattegat blijft ‘gewoon’ open. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten nu en in de toekomst moet het centrum een ontmoetingsplek zijn en blijven voor alle leeftijden uit de wijk.
 • Amstelring wil een buurt maken met een sterke samenhang in een optimistische kleurstelling. Hierbij is gekozen voor een lichte, zonnige en gele baksteenkleur die door de hele buurt consequent wordt doorgevoerd. Erik Vrieling (De Architekten Cie) geeft aan: “Het schilderij Sunrise with Sea Monsters van William Turner laat op sublieme wijze de intentie qua beeldkwaliteit zien. Het schilderij toont subtiele variaties van expressief geel, aangevuld met enkel witten en gebrande gelen die worden ingezet voor nuance, vlakwerking en contrast.”
 • Amstelring wil een inclusief nieuw stukje Bornholm realiseren waar jong en oud goed samenwonen en elkaar ontmoeten. Vermenging van verschillende leeftijdsgroepen is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
 • Dat kan zeker. Amstelring wil graag in nauwe samenwerking met bewoners van de wijk Bornholm het Holmkwartier ontwikkelen. Wij nodigen u dan ook graag uit om te blijven meedenken over onderwerpen die belangrijk voor u zijn. Heeft u iets met ons te delen? Graag komen wij met u in contact via info@holmkwartier.nl.